Prezentace

Objednejte si prezentaci našeho zástupce u Vás ve společnosti.

» On-line objednávka

Nabídka testů

Zdravotní testy

V této kategorii jsou zařazeny testy genetických dispozic, které, pokud jsou nepodchycené, mají závažné zdravotní dopady.

Zážitkové testy

Zde jsou testy, které nemají přímé zdravotní dopady a slouží hlavně pro pobavení. Jedná se o ideální dárky!

Ostatní testy

Zde najdete testy nespadající do předchozích kategorií jako jsou např. testy pro sportovce (jsou určené všem, kteří to myslí se sportováním vážně), testy otcovství, test dispozic k obezitě, test rezistence vůči HIV apod.