Maligní onemocnění

Maligní onemocnění:

 1. Akutní a chronická leukémie (AML, ALL, CML, CLL)
 2. Hodgkinova choroba (HD) a non-Hodgkinův lymfom (NHL)
 3. Myelodysplastický syndrom (MDS)
 4. Mnohočetný myelom (MM)
 5. Nehematologické solidní nádory citlivé na chemoterapii, ozařování, nebo na kombinaci obou, které mohou splňovat podmínky pro autologní BMT
 6. Solidní metastázující nádory od...

Maligní onemocnění:

 1. Akutní a chronická leukémie (AML, ALL, CML, CLL)
 2. Hodgkinova choroba (HD) a non-Hodgkinův lymfom (NHL)
 3. Myelodysplastický syndrom (MDS)
 4. Mnohočetný myelom (MM)
 5. Nehematologické solidní nádory citlivé na chemoterapii, ozařování, nebo na kombinaci obou, které mohou splňovat podmínky pro autologní BMT
 6. Solidní metastázující nádory odolné vůči chemoterapii  
Zobrazit více informací

Maligní onemocnění V této kategorii není žádné zboží.