Léčba v zahraničí

Zde najdete seznam diagnóz, pro které zajišťujeme v zahraničí

pro naše klienty špičkovou lékařskou péči.

Léčba v zahraničí V této kategorii není žádné zboží.

Podkategorie

 • Maligní onemocnění

  Maligní onemocnění:

  1. Akutní a chronická leukémie (AML, ALL, CML, CLL)
  2. Hodgkinova choroba (HD) a non-Hodgkinův lymfom (NHL)
  3. Myelodysplastický syndrom (MDS)
  4. Mnohočetný myelom (MM)
  5. Nehematologické solidní nádory citlivé na chemoterapii, ozařování, nebo na kombinaci obou, které mohou splňovat podmínky pro autologní BMT
  6. Solidní metastázující nádory odolné vůči chemoterapii  
 • Nemaligní onemocnění

  Nemaligní onemocnění způsobené nedostatkem kmenových buněk kostní dřeně nebo jejich produktů:

  1. Těžká aplastická anémie
  2. Fanconiho anémie
  3. Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)
  4. Infantilní osteopetróza
 • Neurologická onemocnění

  Neurologická onemocnění:

  1. Roztroušená skleróza (MS)
  2. Amyotrofická laterální skleróza (ALS)
  3. Parkinsonova nemoc
  4. Traumatické poranění mozku
  5. Poranění míchy
  6. Mrtvice
  7. Autismus  
 • Autoimunní onemocnění

  Autoimunní onemocnění:

  1. Roztroušená skleróza
  2. Systémový lupus erythematodes (SLE)
  3. Revmatoidní artritida
  4. Psoriatická artritida
  5. Crohnova choroba
  6. Smíšená kryoglobulinémie
  7. Paraneoplastický syndrom (PNS) 
 • Orgánová tolerance...

  Orgánová tolerance transplantace:

   1. Indukce tolerance přihojení dárcovských kmenových buněk (například pankreatické ostrůvky pro diabetes mellitus 1. typu, perfundované orgánové aloštěpy)
   2. Léčba odmítnutí orgánového aloštěpu
   3. Genetické poruchy způsobené abnormálními produkty kostní dřeně nebo deficitem enzymů produkovaných buňkami kostní dřeně
   4. Beta thalassemia major
   5. Srpkovitá anémie
   6. Gaucherova nemoc
   7. Hurlerové nemoc
   8. Metachromatická leukodystrofie  
 • AIDS nebo těžce...

  AIDS nebo těžce imunosuprimovaní nosiči HIV 1:

  1. Sekundární malignity