Genografický test (genetický test původu) z otcovské linie Zobrazit větší

Y-DNA genografický test (genetický test původu z otcovské linie)

Nový produkt

Napadla Vás někdy otázka odkud vlastně pocházíte? Přišli Vaši dávní předci do Čech ze střední Evropy nebo z daleké ciziny? Tyto otázky je již moderní věda (genetika) schopna zodpovědět a stačí k tomu jediná kapka Vaší krve!

Výsledek dostanete v podobě certifikátu o velikosti A3 vytištěném na luxusním papíře. K tomu obdržíte doplňující informace o způsobu určování otcovské linie.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

3 890,00 Kč s DPH

Více informací

Podle současného poznání, vývoj našeho druhu začal v Africe. Antropologové odhadli, že lidský rod se "rozešel" s jinými primáty před asi 5 milióny let. Nejprimitivnější lidští předci, kteří byli dosud objeveni, náleželi k rodu Australopithecus, který žil před přibližně 3 milióny let. Jejich pozůstatky – včetně "Lucy" – byly hlavně odhaleny v Rift Valley v Africe. Nejstarší příslušníci našeho vlastního rodu, Homo erectus, a jejich blízký příbuzný, Homo ergaster, se objevili v tomto regionu před 2.5 milióny let. Tito "archaičtí" hominidé, kteří se stěhovali z Afriky přibližně před 1.5 miliónem let, založili obyvatelstvo v Evropě, na Středním východě, a v Asii.
 
Zkameněliny moderních lidí, staré 40.000-100.000 let, se vyskytují všude ve "Starém světě" (Afrika, Evropa, a Asie) a v Austrálii. Termínem „moderní lidé“ označujeme členy našeho vlastního druhu, Homo sapiens, kteří s námi sdílí důležité anatomické rysy (tvar a velikost lebky) a prvky chování (užívání čepelí a jiných nástrojů, barviv, pohřebních darů, umění, obchodu a lovu). Tito lidé se postupně rozšířili i do Polynésie a do "Nového světa" (Severní a Jižní Amerika).
 
Kde a jak se moderní lidé objevili je předmětem sporu mezi zastánci dvou protikladných teorií.
Zastánci jedné teorie tvrdí, že moderní lidé se vyvinuli z "archaických" hominidů (Homo erectus nebo Homo ergaster) nezávisle na sobě v Africe, Evropě a v Asii. Dnešní populace je výsledkem souběžného vývoje těchto skupin a jejich vzájemné výměny členů.
Zastánci vysídlovací teorie, obvykle známé jako "out of Africa", tvrdí, že současná lidská populace pochází z jedné jediné skupiny lidí, která opustila Afriku před asi 80.000 lety. Tato zakládající skupina se stěhovala po celém „Starém světě“ a vytlačila všechny tehdy přeživší "archaické" hominidy.
Dá se tedy říci, že všichni vědci souhlasí s tím, že naši hominidní příbuzní se objevili v Africe, ale neshodnou se na tom, kdy naši přímí předci opustili Afriku a začali osídlovat zeměkouli.
Území dnešní České republiky bylo osídleno již před více jak miliónem let. Za tu dobu až do dnešních dnů se na našem území vystřídalo mnoho různých kultur, etnik a národů, ať to již byli Keltové, Germánci, Frankové, Slované a další.
 
Rozvoj genetiky umožnil u každého člověka zjistit, kdo byli jeho předci, neboť informace o svém původu si nosí každý člověk ve své genetické výbavě. A tyto genetické záznamy, které nám o původu jedince poskytují mnohem více informací, než lidmi vedené prameny, je dnes již možné číst. Navíc, narozdíl od matrik neposkytují informace stovky, ale tisíce let zpátky. Takže je dnes možné např. zjistit, kde žili předci konkrétního jedince, odkud a kam migrovali.
 
I když se geny při každém zrození jedince kombinují (všichni lidé mají každý gen dvakrát – jeden od otce, druhý od matky), jsou v genetické informaci každého člověka části, které se prakticky nemění. Jinými slovy, stejné posloupnosti DNA měli i prapředci zkoumaného jedince.

Mezi těmito neměnnými posloupnostmi je jedna, která se dědí pouze v otcovské linii tzn. pouze z otce na syna. Nazývá se Y chromozomální DNA (dále jen Y-DNA) a její analýzou lze odhalit původ a historii otcovské linie každého člověka, protože různé národy a etnika mají v Y-DNA znaky, které jsou charakteristické právě pro ně. Porovnáním těchto charakteristických znaků lze zjistit původ každého člověka, neboli z které části Evropy nebo světa pochází. Vzhledem k tomu, že tuto Y-DNA mají pouze muži, nelze ze vzorku ženské DNA otcovskou linii vyčíst. Avšak lze ji zjistit nepřímo analýzou DNA některého z mužských potomků otcovské linie příslušné ženy, např. jejího otce, bratra (za předpokladu, že mají stejného otce), strýce z otcovy strany apod., ale nikoliv jejího syna.

Migrační mapa otcovské linie: 


Výše uvedené znamená, že vyšetření otcovské linie u muže se provádí ze vzorku jeho krve. U ženy se vyšetření otcovské linie provádí ze vzorku krve jejího přímého mužského příbuzného (otce, bratra, dědečka, ale ne syna).

Výsledek dostanete v podobě certifikátu o velikosti A3 vytištěném na luxusním papíře. K tomu obdržíte doplňující informace o způsobu určování otcovské linie a podrobné informace o výsledku Vašeho testování. Vše Vám bude doručeno kurýrem na udanou korespondenční adresu. Cena kurýrní služby je již zahrnuta v ceně testu.

Ukázka certifikátu: